balen 1536x835 1

बालेनको एक्सन : कर संकलनमै महानगर आक्रामक

समाचार

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा ७ अर्ब ३९ करोड ४० लाख ११ हजार ७ सय १८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

गत बर्षको तुलनामा महानगरले २ अर्व बढि रकम संकलन गरेको छ । महानगरले चालु आर्थिक बर्ष २०७९\ ८० को राजस्व संकलनमा ७०.९६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०्र्र्र्र्र्७९\८० मा महानगरले १० अर्व ४१ करोड ९५ लाख ४९ रुपैयाँ राजस्व अनुमान गरेको थियो ।

महानगरले संकलन गरेको राजस्व मध्ये आन्तरिक आयतर्फ ९०.४५ प्रतिशत, बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकममा ३३.५० प्रतिशत र अनुदानतर्फ ८६.४५ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको महानगरको राजस्व विभागको तथ्याङकमा उल्लेख छ । गत बर्ष यी शीर्षकमा क्रमशः ७९.७० प्रतिशत, २९.६१ प्रतिशत र ५३.०३ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएका थिए ।

गत बर्ष महानगरले ९ अर्व ८ करोड ७० लाख १३ हजार राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको थियो । जसमा महानगरले लक्ष्यको ५९.१२ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब ३७ करोड २३ लाख ६ हजार ५६९ रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको थियो । महानगरले विभिन्न शिर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

महानगरले आन्तरिक आयमा सम्पत्ति बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा लाग्ने कर, सम्पत्ति कर, भूमि\मातपोत कर, सवारी कर, व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान, घरबहाल कर, वित्तिय निकायबाट प्राप्त हुने व्याजलगायतका शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

यस्तै पर्यटन शुल्क, अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम, सेवा शुल्क, न्यायिक दस्तुर, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी, परीक्षा शुल्क, प्रशासनिक सेवा शुल्क, पार्किङ्क शुल्क, नक्सा पास दस्तुर, शिफारिस शुल्क, व्यक्तिगत घटना दर्ता, नाता प्रमाणित दस्तुर, व्यवसाय रजिष्ट्रेसन दस्तुर, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत, धरौटी सदरस्याहा, बेरुजुलगायत शीर्षकमा पनि राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । यी शीर्षकमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रगति पर्यटन शुल्कमा भएको छ ।

पर्यटन शुल्कमा महानगरले ७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो तर महानगरले अनुमान गरेको भन्दा धेरै रकम संकलन भएको छ । महानगरले पर्यटन शुल्क बापत ८ करोड ७१ लाख ८७ हजार ५० रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको १२४.५५ प्रतिशत हो ।

यस्तै पार्किङ्क शुल्कमा १२४.०४, नक्सापास दस्तुरमा ११२.१८ प्रतिशत, सम्पत्ति बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा १११.२८ प्रतिशत आय भएको छ । गत बर्ष महानगरले संकलन गरेको राजस्वको तुलनामा यस बर्षको राजस्व संकलनमा सन्तोषजनक सुधार भएको छ ।

नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले कर नतिर्ने ठूला कारदातालाई कर तिर्न ताकोता गरे पश्चात कर तिर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको हो ।

महानगरले विभिन्न शिर्षकमा कर तिर्न बाँकी रहेका करदातालाई करको दायरामा ल्याएको छ सोहि कारण विगतका बर्षको तुलनामा पछिल्लो समय कर तिर्नूका साथै राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ ।

विगतका बर्षको तुलनामा यस बर्ष महानगर आफुले गरेका अधिकांस कार्यमा सफल भएको छ । नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको सक्रियतामा महानगरमा थुप्रै उधारणिय कार्य सम्पन्न भएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *